EMALIE AUTOKOSMETYKI CHEMIA TECHNICZNA

EN RU CZ

Bazy metaliczne i perłowe

Prze­zna­czo­ne są do od­na­wia­nia elementów ka­ro­se­rii sa­mochodowych oraz do róż­ne­go ty­pu wy­ma­lo­wań, w któ­rych chce­my uzy­skać efekt „me­ta­licz­ny”. W ofercie również lakier odporny na działanie etyliny.

Opakowania: 150 ml i pisak MICRO 8 ml
Bazy metaliczne i perłowe
Wykonanie: AGINUS